Contact us now
+46 708 577260

Kompetenser

Kompetenser inom Interim Sales Sweden

Vi är erfarna rådgivare som analyserar nuläge och utmaningar samt genomför förändringarna till företag och organisationer. Tillgång till ett brett nätverk med möjlighet att bemanna uppdragen med rätt kompetenser utifrån framtaget behov.